Author: admin

Studio Ligjore Zaka & Kosta është duke rekrutuar avokatë

Studio Ligjore Zaka & Kosta është duke rekrutuar avokatë, për ti bërë pjesë të stafit të saj. Kriteret që duhet të plotësojë një aplikant, janë si më poshtë : Rezultate shumë të mira në studime; License avokatie; Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze (preferohen personat që kanë zhvilluar studime në këtë gjuhë); Eksperiencë pune, […]

Read More

Ndikimi i Reformës në Drejtësi në Rritjen e Besimit në Gjykimin Civil

Projekti: Ndikimi i Reformës në Drejtësi në Rritjen e Besimit në Gjykimin Civil Programi: Reforma në Drejtësi  Donatori: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë Aplikanti/Zbatuesi: Entela Memishaj Shehaj, Vangjel Kosta,  Zaka & Kosta Attorneys at Law Paketa ligjore e Reformës në Drejtësi përfshin ndryshime në Kodin e Procedurës Civile, të cilat u kryen duke pasur […]

Read More