Studio Ligjore Zaka & Kosta është duke rekrutuar avokatë

Studio Ligjore Zaka & Kosta është duke rekrutuar avokatë, për ti bërë pjesë të stafit të saj. Kriteret që duhet të plotësojë një aplikant, janë si më poshtë :

  • Rezultate shumë të mira në studime;
  • License avokatie;
  • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze (preferohen personat që kanë zhvilluar studime në këtë gjuhë);
  • Eksperiencë pune, jo më pak se 4 vjet, si avokat (mundësisht në studio ligjore, banke, apo në ndjekjen e proceseve gjyqësore)
  • Referenca nga punëdhënësit (aktual apo të mëparshëm);
  • Letër motivimi;

CV-të mund të dërgohen në adresën e 
e-mail: entela.memishaj@zkm-lawfirm.com